ה . הרהורים על היעלם היחסות בערבית

הרהורים על היעלם היחסות בערבית 81 4 2 . גורם רב-כוח אחר שיש להתחשב בו הוא האפשרות של התפתחות מקבילה . דיאלקטים יכולים להתפתח באותו כיוון בגלל נקודת מוצאם המשותפת, אפילו בלא חידוש משותף ( shared innnovation ) ומגע הדדי ביניהם . זה חל אף יותר על לשונות שֵם בגלל דמיונן הבסיסי של שפות אלו . ההיקף והשיעור של תופעה זו בלשונות שם מוכחים בבירור על ידי ההתפתחות המקבילה של תי"ו הנקבה בלשונות שם רבות ( עיין : בלאו, נושאים, עמ' 126 - 137 ) . מאחר שאיפוס התי"ו במצב הזה הוא קו לשון חריג, הסתבר, לכאורה, לראות בו חידוש משותף . אולם צמיחת קו לשון זה בתקופות שונות ושוני בפרטים רבים מאוד מכריחים אותנו לראות בו התפתחות מקבילה . הסתכלות ראשונית שטחית הייתה מעוררת את הרושם שלפנינו מורשת משותפת . ואולם, בדיקה מדויקת של הפרטים מראה בעליל שאפילו מעתק חריג יש בו כדי להתארע תמיד מחדש עצמאית, אם הוא צומח מיסוד דומה . בעיית ההתפתחות המקבילה נוגעת גם כן להיעלם מערכת היחסות . גם כאן הסתכלות ראשונית שטחית מעוררת את הרושם שתופעה זו, לפחות בדיאלקטים הערביים, משקפת חידוש משותף . אולם בדיקה קפדנית של הפרטים מוכיחה שהתפתח...  אל הספר
מוסד ביאליק