כתבי יוסף קפלן: רשימה ביבליוגרפית Publications by Yosef Kaplan

כתבי יוסף קפלן 350 מהדורה איטלקית : Altre vie per la modernità : La diaspora sefardita nell’ Europa moderna ( secc . xvii – xviii ) , translated from the English by Martina Mampieri, New Digital Press, Palermo ( in preparation ) The Posen Anthology of Jewish Culture and Civilization , 5, 1500 – 1750, . 6 Yale University Press, New Haven, 1200 pp . ( forthcoming 2019 ) ב . ספרי לימוד b . Te xt Bo oks 7 . האנוסים, יחידה 10 בקורס : בין יהודים לנוצרים – יהודים ונוצרים במערב אירופה עד ראשית העת החדשה, כרך ה, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב תשנ"ח, עמ' 183 – 297 . מהדורה רוסית : еиняилвомиазв и акимелоП“ : асрук 10 ьтсаЧ . ынараМ оговоН алачан од епорвЕ йондапаЗ в енаитсирх и иервЕ : рутьлук . ртс 2006, ,тетисревину йытырктО ,вивА ьлеТ 6, агинк ,”инемерв 142 – 11 8 . : ‘Major Trends in the History of Medieval Jewry’, BA Jewish History Subject Introductions, 1, University of London, External Programme, London 2002, pp . 15 – 44 ‘Spanish Jewry and the Sephardi World’, BA Jewish History : Subject . ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי