ספר הברית קורא בספריית ההשכלה: פרק בשלילת הנאורות בשלהי המאה השמונה עשרה / שמואל פיינר

שמואל פיינר 312 במאות עמודים של ידיעות על תגליות, המצאות וחידושים מרגשים שהתחוללו בעידן הנאורות . אלא שהמלומד שחתר להשיג את החדשות המעודכנות ביותר מן 'העולם החדש' ואף התייחס ביראת כבוד ובהערכה למדענים ולפילוסופים, שזר את החדשות הללו, כפי שעשה למשל כשהציג את תמצית תורת שפינוזה, בסיפור מאיים ומרתיע של כפירה ובספר מוסר שחזר והטיף שוב ושוב באוזני הקורא ש'אין כל חדש אשר יעשה טוב ולא 4 על אף הפרדוקס, לכאורה, דווקא הספריחטא, לכן מאוד מאוד הוי זהיר מפני חדש' . שהציג בשורה ארוכה של דוגמאות את הישגי הנאורות ואת חידושי המדענים והפילוסופים היה גם זה ששלל אותם באופן הנחרץ ביותר . ודווקא אחד הקוראים היחידים בתקופה זו שהכיר היטב את החיבורים שהעמידו המשכילים על המדף החדש שנוסף לארון הספרים היהודי ושכלל ב'ספר הברית' מעין יומן קריאה בספריית ההשכלה, היה גם מי שהצהיר על גיוס בהול למלחמת דת קנאית בהשכלה . 'שבאמת נהרסת האמונה', הציף הורוויץ בחרדה את תודעת המשבר והכריז על משימת חייו : 'ותבער אש בעצמותי, אש הדת וקנאת ה' 5 צבאות' . בתחומיה של הרפובליקה הספרותית של ההשכלה נוסדה למעשה האליטה האינטלקטואלית היהודי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי