המרת רווקים וסכנות המרה אחרות בגטו רומא במאה השמונה עשרה / קנת סטאו

קנת סטאו 260 בשקט יחסי זה אלף וחמש מאות שנה, נשרפו ספרי תלמוד, שנחשב לגורם מרכזי ביצירת 5 ה'עקשנות' היהודית, והונהגו דרשות מיסיונריות חובה בשבתות . אין זה המקום לסקור את מכלול הבעיות שבפניהן עמדה הקהילה היהודית הרומית ובייחוד ראשיה, ה- fattori , שהיו חשופים לעונשים כדרך קבע כשפעלו לסכל מעשי המרה, למשל בהושטת עזרה לנשים הרות שאת העובר שלהן קרוב משפחה, שבעצמו היה 6 לא אחת נשים אלו נחטפו ונסגרו למשך תקופת הריונם מומר, הקדיש לנצרות ( offrir ) . בבית המומרים שנוסד בשנת 3 / 1542 , וילדיהן הוטבלו מיד לאחר לידתם . הנוצרים טענו שנשים אלו עלולות להפיל או להרוג את העובר ה'מוקדש' בעת הלידה בכוונה למנוע את ישועתו באמצעות טבילה . מקורם של מקרים כאלה במיתוס מן המאות הרביעית והשישית המספר על יהודים שהרגו את בניהם אם חששו שבנים אלו עלולים להתנצר . מיתוס זה זכה לחיזוק מדוקטרינות קתוליות חדשות בקשר להפלות, דוקטרינות שקיבלו תוקף בראשית המאה 7 יש להוסיף שמזמנו של דונס סקוטוס ( Duns Scotus ) במאה השלושהשמונה עשרה . עשרה נאמר שיהודים תמיד הורגים את ילדיהם כדי למנוע את התנצרותם, וזו הפכה לדעה 8 בשנת 1694 התגש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי