יוסף אבן יחייא וספרו תורה אור /ראובן בונפיל

ראובן בונפיל 126 העירותי על כמה עניינים, שנתבררו במחקרים שלא עסקו בנושא הנדון במאמר זה אבל נראה לי שהם מתקשרים ישירות אליו וראוי שקוראים שאינם מתמחים בתולדות היהודים בחצי האי האיברי ובאיטליה לא יצטרכו לטרוח כדי לדעת עליהם . ואלה הדברים בקטע האמור ( דף ב ע"א – ג ע"א ) : אמר העבד הקטן יוסף בן לאדוני הרב דון דוד 3 בן הקדוש יוסף בן דוד בן יוסף בן שלמה בן הנגיד דוד בן גדליה בן שלמה בן הרב יוסף בן יהודה בן האדון דן יחייא משועי יהודה הרודי' בעם גלות ירושלם אשר בספרד מלישבונ' עיר ואם במלכות פורטוגאל : שלו הייתי בביתי בית והון נחלות שדה וכרם ויהי לי שור צאן ועבדים ושפחות וחמור גרם ומה' אשה משכלת האשה וילדיה ובני בית שלמים ומהמעלות גרם פה אימולא [ Imola ] עיר קטנה ממחוז רומאניה [ Romagna ] אשר תחת ממשלת האפי"פיור מהנוצרים ראש הכהונה . 4 ויהי היום . . . ורוח המושל [ יצר הרע ] . . . ויחל לפתותני . . . לאמר כחי ועוצם ידי עשה את כל החיל הזה . . . ובשמוע הדבר הרע הזה נפשי הטהורה ותצא לסדר דינא [ לטעון נגד הפיתוי של יצר הרע ] באמרה הלא ה' פעל כל זאת להיות לי עדנה [ לא כוחי ועוצם ידי כי אם ה' העניק לי ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי