פרפייט דוראן באיטליה וגורל הספרים העבריים אחרי מאורעות קנ"א /(1931)

יוסף הקר 62 שהחריף עקב פעילות מיסיונרית וחקיקה עוינת של הרשויות בראשית המאה החמש עשרה . בצד ההטפות נגד היהודים של ויסנטה פרר והכפייה על היהודים לשמוע בבתי הכנסת שלהם את הדרשות של הכמרים והנזירים שהטיפו להמרת דתם, נתווספו גם דרשות המומרים לאחיהם היהודים . פעילותו ויזמותיו של בנדיקטוס השלושה עשר, האפיפיור מאוויניון, הביאו לוויכוח טורטוסה בשנים 1413 – ,1414 ובמהלכו ובעקבותיו לסגירת בתי 4 כנסת, להחרמת המבנים שלהם ולנטילת ספרי היהודים ולהפקדתם במוסדות כנסייתיים . בעקבות הוויכוח וכבר במהלכו שותקו חיי הציבור היהודי, ומנהיגיו נותקו מקהילותיהם . כל אלה דרדרו את יהודי קטלוניה עד עפר . מ- 1391 ועד סוף שנות העשרים של המאה החמש עשרה התפתח תהליך הרסני מבחינה דתית וחברתית, תהליך שבמהלכו המירו את דתם המוני יהודים, ובהם מנהיגיהם וחלק מחכמיהם . אנוסים או מומרים אלו, מהם נאנסו בפרעות 1391 או באירועים אחרים ומהם המירו את דתם בלחץ האירועים, החקיקה והרדיפה הפיזית והפסיכולוגית . מספרם של אלו שנותרו ביהדותם בקטלוניה נתמעט מאוד, כוחם הכלכלי ירד ורוחם נשברה . לצדם ובמקומות מושבם צמחה חברה של אנוסים ומומרים, שלכ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי