סמוך על שני שולחנות: אב־טיפוס לדמות האנוסים הספרדים בראשית העת החדשה / רם בן־שלום

רם בן-שלום 28 הסתגלות לשינויים ההיסטוריים בני הזמן, ואולם זהות זו נוצרה בלי הצדקה אידאולוגית 1 ושינוי בתפיסה הערכית ותוך ניסיון חופף לשימור המסורת . האנוסים שהשתלבו בחברה היהודית, כדוגמת יצחק אורוביו די קאסטרו, הביאו עמם מטען תרבותי עשיר שבחלקו היה זר לערכי היהדות הנורמטיבית בת הזמן, וכלל מושגים מן התאולוגיה הקתולית, מן הנאו-סכולסטיקה ומן הברוק הספרדי . יוסף קפלן דן בחיבוטי נפשם של האנוסים בשאלת הזהות היהודית, והגדיר זאת כך : מהיותם סמוכים על שני שולחנות, זה של מסורת ישראל וזה של תרבות אירופה, הגיעו לבחינה מחודשת של המורשת היהודית . בחינה זו נעשתה תוך שימוש במושגים ובערכים שהביאו עמם מהעולם הנוצרי . . . דווקא קירבתם לעולם המושגים הנוצרים ובקיאותם המופלגת בתיאולוגיה הנוצרית דחפו אותם לחידוד ההבדלים שבין יהדות לנצרות, מתוך רצון לגבש את זהותם הדתית והרוחנית . 2 קפלן העדיף לנקוט את הביטוי 'סמוך על שני שולחנות' על פני הכינוי האפשרי 'נשמה חצויה' שלא חל על כלל ציבור האנוסים שהשכילו ברובם למצוא פתרון לדילמות 3 ולסתירות . בספרו 'בין יהודים לגוים' שרטט יעקב כ"ץ שורת טיפוסים המייצגים זרמים בחברה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי