ביבליוגראפיה נבחרת

ביבליוגראפיה נבחרת התקופה ההלניסטית מקורות בנ > הזמן המקורות לתולדות ארץ ישראל ההלניסטית והמרד החשמונאי הם רב גוניים , מהם ספרותיים מהם תיעודיים . עם המקורות הספרותיים נימנים כתבי היסטוריונים ויצירות ספרותיות אחרות . שמשקפות את תולדות ארץ ישראל באותם דורות . רוב המקורות האלה נכתבו יוונית או נשתמרו ביוונית . בין ההיסטוריונים והסופרים מצויים גם היסטוריונים וסופרים יוונים לא יהודים . נציין כמה מן החיבורים ההיסטוריים הדנים בתקופה . ספר מקבים א הוא חיבור בט"ז פרקים , שנכתב כמקורו עברית בסוף המאה השנייה לפני הספירה , אך נשתמר ביוונית . הוא מתאר את התקופה מעלייתו של אנטיוכוס אפיפנס ועד לאחר מותו של שמעון החשמונאי , מתוך ידיעה ישירה של המצב ביהודה ומתוך אהדה לבית חשמונאי . ספר מקבים ב הוא חיבור בט"ו פרקים , המרצה אף הוא את תולדות המרד , אך מתעכב יותר על ההתייוונות של ירושלים והמאורעות שקדמו למרד , על פרשת מות הקדושים על קידוש השם . הוא מגיע רק עד ליום נילןנור , ואינו מדגיש בחיוב את השושלת החשמונאית , להוציא יהודה המקבי עצמו . זהו תקציר לחיבור מקיף יותר , בן חמישה ספרים , שלא הגיע לידינו ונתחבר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור