היצירה הספרותית

היצירה הספרותית המורשת הספרותית של תרבויות העולם העתיק היא אותו חלק מספרות אותם דורות שהגיע לידינו . את היצירות שאבדו — בין שאבדו היצירות עצמן בין שזכרן נשכח — קשה לכלול במורשת הספרותית וקשה לשלבן בתיאור היצירה הספרותית של העבר . המורשת הספרותית של תקופת החשמונאים אינה אלא חלק מיצירתו של הדור , ומה שנותר ממנה אינו בהכרח מבחר מאוזן של יצירתו הספרותית . ספר מקבים א יצירה בולטת במיוחד שהגיעה לידינו בשלמותה ויש לה חשיבות רבה מאוד כמקור היסטורי היא ספר מקבים א . זהו חיבור היסטוריוגראפי הסוקר את תולדות ישראל מתקופת הגזירות ועד רצח שמעון על ידי תלמי בן חבוב . באשר לצד הספרותי של החיבור ראוי לשים לב שהוא נכתב במקורו עברית וכי יש בו ניסיון להחיות את דרך הכתיבה ההיסטוריוגראפית המקראית . עובדה זו מצביעה על מגמה "ארכאיסטית" במידה ידועה , ובלשון אחרת על יחס אל המקרא כאל יצירה קלאסית ותוך ניסיון לחקותה . יש בכך ביטוי תרבותי להיות הספרות המקראית אבן פינה בתרבות הדור שלאחר הגזירות ולרצון להחיותה ולחדשה עם תקומת ישראל . הרצון לתחייה תרבותית זו , האופיינית לעמים המחדשים את חירותם המדינית והמתעוררים במקב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור