כיתות וזרמים

כיתות וזרמים להתייוונות , לגזירות הדת ולכינון מדינה ריבונית בשלטון בית חשמונאי היתה השפעה כבירה על דת ישראל ותרבותו . באומה שנחלצה בעור שיניה מן הסכנות הפנימיות והחיצוניות שנשקפו לקיומה , חלה התעוררות ככל תחומי החיים . כתחום הלאומי המדיני הוקמה מדינה ריבונית יהודית חדשה , שזיקה לה אל העבר הלאומי ההיסטורי . הפצתה והשלטתה של היהדות בארץ ישראל לוותה תחושה של זכות היסטורית וביטחון פנימי עמוק באמיתותה ובצדקתה של האמונה היהודית . אולם הזעזוע העמוק של התקרבות אל סף האבדון מכאן והצלחה במערכה מכאן , עורר שינוי ערכים רעיוני ותרבותי מקיף ועמוק יותר . שינוי שהתלוו אליו היערכויות רעיוניות חברתיות חדשות , שחילקו את החברה היהודית מחדש ונתנו ביטוי לכוחות ולרעיונות שכמהו לשינוי פני החברה . ביטוי ברור לשידוד המערכות בדור הגזירות ומרד המקבים היה הופעתן של שלוש כיתות ביהדות , החלוקות זו על זו בענייני אמונה ופולחן , נבדלות באופיין החברתי , מגלות עמדות שונות כלפי המדינה , העם והעתיד . כמו בנושאים אחרים , כך גם בנושא זה אין די ידיעות והרבה נעלמים קיימים לפני כל ניסיון לתאר תיאור שלם את הכיתות האלה . הליקויים...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור