שנחשפה בסמוך לארמון. משמאל — מקווה טהרה שנחשף בבניין המרכזי של הארמון ובו כלים מן התקופה החשמונאית, הנראים בתמונה מימין למטה. במרכז — כלי בדמות קרן שפע.