סחר החוץ של יהודה החשמונאית! ציורי פחם של האוניות, כפי שנתגלו על קירות הסלע המטויח בקבר יסון שבירושלים. למעלה — צילום אחת האוניות. למטה — תרשים שבו נראה "קרב ימי" י אוניית קרב רודפת אחר שתי אוניות סוחר.