תעשיית מוצרי האבן מפותחת היתה בימי החשמונאים. בת־ מונה נראה שולחן אבן מלבני, ששוליו מעוטרים, הוא נחשף בין שרידי בית יהודי בחפירות הרובע היהודי בירושלים.