חומות ירושלים בימי החשמונאים. קטע מחומת העיר בתקופה החשמונאית, בתוך מצודת ירושלים, צילום משנת ?,1939? המשך החומה נמצא מחוץ למצודה, מדרום לה.