צביוגה של החברה היהודית

צביוגה של החברה היהודית כתוצאה מהתפרסותה של המדינה היהודית החשמונאית על פני כל ארץ ישראל חלו בה שינויים אתנוגראפיים ודימוגראפיים . אולם שינויים מפליגים התרחשו גם בחברה היהודית גופה , חלקם כתוצאה מן התהליך של ההתפשטות הטריטוריאלית וחלקם כתוצאה מן השינויים שנגרמו מעצם הקמתה של המדינה היהודית הריבונית בשלטונה של השושלת החשמונאית . עליית משפחות אצולה וירידתן שינויים חלו גם בתוך רכיבי המבנה הקודם שלה . לשון אחר : גם במסגרת חברתית יציבה יכלו להתחולל שינויים בתוך המעמדות הקיימים . המעמד העליון ביהודה , האצולה , הוסיף להתקיים לאורך כל התקופה כולה , והוא היה פעיל מימי נחמיה ועד ערב המרד הגדול וניצב בראש הסולם החברתי . נכללו בו אצולה כוהנית ואצולה חילונית והוא החזיק בידיו כוח כלכלי רב . אצולה זו , שהיתה מורכבת ממשפחות רבות ושונות , הוסיפה להתקיים במשך כל התקופה החשמונאית , אולס חלה תמורה במשפחות שמהן היא היתה מורכבת . משפחות חשובות , וביניהן כאלה שמילאו תפקיד מרכזי בחברה היהודית במשך דורות רבים , איבדו את מעמדן בקרב האצולה היהודית ואחרות באו תחתן . עלייתן ונפילתן של משפחות אצולה נקבעו במידה רבה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור