מושבה של צידונים מיוונים: פנים מערת הקבורה ה"ציז־ונית" ממרשה. מעיר זו יצאה השפעה תרבותית הלניסטית אל תושבי אדום. בצדדים נראים כוכי־קבורה ומעליהם — ציורי־קיר בצבעים, שהם מן הקדומים ביותר שנשתמרו בארץ־ישראל.