הרכבה של אוכלוסיית ארץ־ישראל: יוונים, מתייוונים ויהודים

הרכבה של אוכלוסיית ארץ ישראל : יוונים , מתייוונים ויהודים בתקופת מרד המקבים היתה אוכלוסיית ארץ ישראל מגוונת ומורכבת מקבוצות שונות , שצביונן התרבותי והאתני שונה . אפשר לחל ק אוכלוסיה זו על פי כמה אמות מידה . מן הבחינה התרבותית יש להבחין בין אוכלוסיה מיוונת ואוכלוסיה שאינה מיוונת . מבחינה מדינית חברתית עמדו אלה מול אלה תושבי הערים ההלניסטיות והאוכלוסיה הכפרית . אפשר גם להבחין כין מהגרים מן החוץ לבין ילידים , בין דוברי יוונית לדוברי לשונות שמיות . שבטי נודדים היו מצויים כאזורי הספר . בתחום הדתי עמד עם ישראל , הדבק בדתו המונותיאיסטית , מול הנוכרים עובדי האלילים . יוונים ומתייוונים בפוליס תושבי הארץ נחלקו לשני מגזרים עיקריים . הראשון שבהם כלל אוכלוסיה מיוונת ובה מהגרים שהתיישבו בארץ ואוכלוסיה מזרחית שהתייוונה . בעיקר התייוונה במהירות רבה האוכלוסיה הפיניקית העירונית , שחלקה היגר מאיזור החוף אל פנים הארץ , וכן השכבות הגבוהות כקרב האוכלוסיה המקומית . אוכלוסיה מיוונת זו התגוררה בפ 1 ליס ( ערי" המדינה ) ההלניסטיות והיתה מאורגנת ברובה בתוכן . מספרן של הפוליס בארץ היה כשלושים , אם כי לא כל יישוב ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור