לוח גניאלוגי של בית חשמונאי. שני עיגולים מציינים נישואים,