דפוסי הממשל החשמונאי וניהול המדינה

דפוסי הממשל החשמונאי וניהול המדינה כבר תואר תפקידו של השליט החשמונאי במנהל המדינה . שמעון נהג לנסוע בתחומי יהודה ולטפל בנושאים שהועלו לפניו במקומות שונים . אולם צורה זו של ניהול שימשה ודאי רק בתור ביקורת חלקית של השליט עצמו על הנעשה במקומות שונים על ידי פקידיו המושלים מטעמו . היא זימנה לתושבים , כאורח מקרי , אפשרות לפנות ישירות אל השליט . אולם לא נודע אם מעשהו זה של שמעון היה שיטתו ואם יורשיו הלכו בדרכו . צורת המנהל התקינה היתה באמצעות פקידים . אין שומעים על פקיד ראשי , "הממונה על העניינים , " כפי שכונה ראש השרים בכמה מן המרינות ההלניסטיות , שריכז בידו את המנהל . דומה אפוא שלא היה פקיד ראשי כזה , והפקידות הגבוהה כפופה היתה במישרין לשליט , שהיה ממנה או מדיח אותה מתפקידיה . ינאי הדיח , למשל , את פקידו ך ?? טךיוס , שהיה ממונה על איזור הגולן ( קדמוניות , יג , . ( 394 לפקידות הגבוהה היו כפופים הפקידים הנמוכים יותר , שישבו במחוזות השונים , בעיירות ובכפרים . ולוקת הארץ למחוזות  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור