שתי רשויות ריבוניות על מטבע מימי יוחנן הורקנולי; "יהוחנן הכהן הגדול וחבר היהודים?."? הכתובת מעידה על חשיבות מעמדו של יוחנן ככוהן גדול, לפי שמשרה זו באה תחילה. הרשות השנייה הנזכרת כאן, "חבר היהודים?,"? מציינת את העם היהודי שביהודה.