המשטר

המשטר שלבים ביצירת משטר המדינה משטר המדינה החשמונאי ידוע בקוויו הכלליים , בייחוד במה שנוגע למעמדו של השליט החשמונאי . דומה שמותר לציין שלושה שלבים ביצירתו של המשטר . האחד — עד להחלטת אסיפת העם בימי שמעון 140 ) לפני הספירה ;( השני — מהחלטה זו ועד הקמת משטר מלוכני ביהודה ; והשלישי — המשטר המלוכני החשמונאי . השלב השני — שאותו אשרה אסיפת העם — זכה להסכמה לאומית רחבה למדי ואפשר לתארו כמשטר מדיני יהודי . בשלב הראשון היה המשטר החשמונאי , ובמיוחד מעמדו של המנהיג , פרי של מסיבות משתנות וחסרו יסוד משפטי פנים יהודי . מתתיהו ויהודה היו מנהיגים חאריסמאטיים שהתייצבו בראש מורדים בתוקף כשרונם , יוזמתם והאמון שניתן להם . דבקותם במטרותיו של המרד והצלחותיהם בדרך להשגתן העניקו תוקף לעמדת ההנהגה שלהם . גם תחילת מנהיגותו של יונתן היתה דומה , ואישורה היחיד היה פנייתם של שרידי הלוחמים אל יונתן , אחרי מות יהודה , שיעמוד בפרץ . התפתחות ראשונה במעמדה של ההנהגה החשמונאית חלה עם ההכרה שהעניק לה בקןכיךס , לא באורח רשמי כנראה , אלא בפועל ובעצם ההסכמה שיונתן ישב במכמש . אולם הסכמה זו היתה רק פתח לצעד מרחיק לכת הרבה י...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור