מטבע של השליט החשמונאי האחרון, מתיתיה אנטיגונוס. מצד אחד קרני שפע וכתובת עברית: "מתתיהו כהן גדל חנר ?:nf <x< ncr? מצד שני כתובת יוונית בתוך זר: "של המלך אנטיגונוס?."? תואר השליט אינו זהה אפוא בשני צדיו של המטבע' הוא כוהן גדול בנוסח העברי ומלך בכתובת היוונית.