מלכות שלומציון וחולשתה הפנימית של המדינה החשמונאית

מלכות שלומציון וחולשתה הפנימית של המדינה החשמונאית err מת בשנת . 76 את השלטון המדיני נטלה אשתו , שלומציון . לא נתבררו המסיבות שבהן קרה הדבר ואף לא נודע מדוע לא נמסר השלטון לבנו הבכור של ? נאי , יוחנן הוךקנוס השני . לא הסתברה גם זכות הירושה שעל פיה עבר השלטון לידי אלמנת המלך , אם כי מעניין שגם לאשתו של יוחנן הראשון , אמו של אךיסטובולוס , יוחסה שאיפה ליטול את השלטון בידה וכן הודגש התפקיד שמילאה אשתו של יהודה אךיסטובולוס במסירת השלטון אחרי מותו לידי ינאי אחיו . שלטון אשה בתור מלכה אינו מעוגן במסורת היהודית , ושלטונה של שלומציון היה דומה יותר לשלטונן של מלכות הלניסטיות , באיחוד במצרים התלמיית . על כל פנים , דווקא הפרושים היו אלה שקיבלו ברצון את מלכותה , אם כי טעמם לכך היה ודאי נטייתה אחריהם ונכונותה להפקיד בידם את ניהול ענייני המדינה . יש לזכור גם שתפקיד הכוהן הגדול עבר כחוק לידי בנו הבכור של עאי — יוחנן הוךקנוס השני . אפשר אפוא שמבחינת המסורת החשמונאית וחוקי האבות היה שלטונו של יוחנן השלטון העיקרי , אולם למעשה היתה שלומציון השלטת . מדיניות * חוץ בימי  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור