"אלכסנדר חפר חריץ עמוק לאורך כל הארץ אשר בין ההרים בקרבת אנטיפטריס [ראש־העין] ובין חוף יפו, ועל־יד החריץ הקים חומה גבוהה, ומגדלי עץ בנה עליה לסגור את שערי הארץ" (יוסף בן־מתתיהו, מלחמת היהודים, א, ?.(99? מפת ביצורי עאי לאורך הירקון, בין יפו לראש־העין (למעלה?,(? ושחזור הקו על־ פי דברי יוסף בן־מתתיהו (בעמוד ממול?.(?