מטבעותיו של יוחנן הוךקנוס, השליט החשמונאי הראשון שהחל לטבוע מטבעות. טביעת מטבעות ובהם הכתובת "חבר היהודים" היתה ביטוי למעמדה של יהודה כמדינה עצמאית. על פני מטבע הברונזה שלמעלה יש כתובת הכתובה בכתב העברי הקדום ו "יהוחנן הכהן הגד[ו]ל וחכר היה[ו]דים?."?על גב המטבע נטבעו קרני שפע וביניהן רימון. על מטבעות היהודים לא נעשו דמויות אדם. גם המטבע שלמטה עשוי ברונזה. ערכו כמחצית ערך קודמו. מצד אחד נטבע בו ענף תמר, ומצד שני — פרח השושן. הכתובת נמצאת משני צדדיו: "יהו[חנן] הכהן הגד[ו]ל החבר היה[ו]ד[י]ם?."?