סמלי מטבעות. פרח השושן (למטה) ועוגן (למעלה) על מטבע ברונזה של אנטיוכוס השביעי — סמלים המופיעים גם על מטבעות החשמונאים. סביב העוגן נטבעה הכתובת "של המלך אנטיוכוס המיטיב" וכן תאריך (שנת 181 למניין הקולוקי, שהיא ?132/1? לפני'הספירה?.(?