קברם של בני חשמונאי, קברים חצובים בסלע ליד מודיעין, המיוחסים למקבים. שמעון אסף את עצמות יונתן ובנה את הקברים לתפארת. הוא טמן בהם את אביו ואחיו.