חילופי שלטון סלוקייס י בשנת 152 לפני־הספירה פרצה מלחמה על כס־ המלוכה בין המלך ךמטךיוס הראשון (למעלה) וא^כסנלר בלס (למטה?.(? יונתן חשש מפני תקפותו של ךמטךיוס והעדיף לתמוך באלכסנדר. בתמורה לתמיכתו הבטיח אלכסוןןר ליונתן את משרת הכוהן הגדול. אולם ךמטךיוס הבטיח ליהודים ביטול מסים, הרחבת גבולות יהודה, הטבות לתושבי ירושלים ועוד.