פני התקופה: עצמאות יהודית בארץ־ישראל

פני התקופה : עצמאות יהודית בארץ ישראל תקופת החשמונאים מתאפיינת בתולדות ישראל כימים של עצמאות מדינית יהודית בארץ ישראל . ואכן ייחוד זה בולט בה ביותר , שהרי זו תקופה יחידה של חירות מדינית גמורה בדברי ימי העם והארץ , למן ימי בית ראשון ועד הקמת מדינת ישראל . תקופה זו נמשכה כשבעים שנה , אך היא נרשמה עמוק בזיכרון ההיסטורי בשל ייחודה זה והצטרפו אליה זכרונות הירואיים בדבר פרשת גזירות הדת וגבורות המקבים שקדמו לה . רישומה של התקופה עמוק אף יותר כשל תרומתה לצביונה היהודי של ארץ ישראל דורות רבים אחריה ומשום ההתפתחות הדתית התרבותית שבאה בעקבותיה , שספק אם היתה באה בלעדיה . אולם יש לבחון גם את הרקע המדיני הכללי שמתוכו צמחה מדינה יהודית עצמאית בימי שלטון בית חשמונאי . חלה אז ירידה של האימפריות ההלניסטיות , ששתיים מהן — בית תלמי ובית קלוקוס — קבעו במידה גדולה את מצבה המדיני של ארץ ישראל . היריבות כין שתי אימפריות אלה , היחלשותן ההדדית ועליית כוחות חדשים ובראש וראשונה רומא , למעמד בכורה כזירה הבינלאומית , נתנו סיכוי הצלחה לפועלם של החשמונאים . ואכן , כמו כוחות מדיניים אחרים ( הפרחים , הנבטים , היטוךים...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור