מסע בקכיךס ומות יהודה

מסע בקכיךס ומות יהודה • ב אלעשה "יום ניל , נור" וכריתת הברית עם הריפובליקה הרומית היו השיא בעלייתו של יהודה המקבי ובהתקדמותה של יהודה לקראת חירות מדינית מלאה . אם הניצחון על ניקנור עדיין לא חרג ממסגרת התנגשויות צבאיות שאפיינו את פעילותו של יהודה מראשית דרכו , הרי שכריתת הברית עם רומא היתה קריאת תיגר על ממלכת בית סלוקוס ומשמעותה היתה ביטול כל זיקה פורמאלית שכין יהודה לממלכה , שכן גוף מדיני המקיים קשרים ישירים עם רומא וכורת אתה ברית רשמית אינו יכול להיחשב יותר בתור חלק מן הממלכה . ךמטךיוס רשאי היה לחשוש מהתערבות למעשה של רומא גם בענייני ארץ ישראל ונראה היה לו שהוא חייב לפעול במהירות . הדבר נתאפשר לו בעקבות ההכרעה שנפלה במלחמה נגד טימךכוס , וצבא גדול בפיקודו של בקכיךס נתפנה לחזית יהודה . היה זה כוח של עשרים אלף רגלים ואלפיים פרשים ( לפי מקבים א , ( מספר סביר בהתחשב בפוטנציאל הצבאי של הממלכה הסלוקית באותו ומן . צבא וה מנה אולי פחות אנשי צבא מאשר צבא ליסיאס במערכת בית זכריה , אך יותר מאשר צבא cm במערכת אךסה . מקבים א גם הגדיר את הכוח שבפיקודו של בקכיךס כ"קרן הימנית , " מושג שקשה לעמוד על מש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור