לוחם גלטי, טךה־קוטה, אסיה הקטנה. התקופה ההלניסטית. גלטים שירתו בצב־ אות הקולוקים.