חימוש הגנתי והתקפי, קטע מתוך תבליטי פךגמון, התקופה ההלניסטית.