קסדות תרקיות, בולגריה, המאה הרביעית לפני־הספירה. מימין — קסדה בדמות מצנפת ?ריגית עם מגיני־לחיים. משמאל — קסדה בעלת "כרבולת" נמוכה ומצחייה צרה, כמותן היו גס במוקדון ובכרתים והן שימשו רגלים ופרשים.