ק?^'?ת רכוב ממוצא קיקיוני, ק\רה־קוטה הלניסטית מרמת איראן.