פרוץ המרד והנהגתו של מתתיהו

פרוץ המרד והנהגתו של מתתיהו גזירות הדת ותגובת היהודים הגזירות של אנטיוכוס העמידו את האומה היהודית לפני אחד המשברים הקשים ביותר בתולדותיה . לרדיפות השיטתיות והאכזריות של ימי אנטיוכוס לא היה תקדים בתולדות ישראל . לא עוד סכנה של ניתוק השכבות העליונות של האומד , על ידי התייוונות וטמיעה בציוויליזאציה ההלניסטית ריחפה על החברה היהודית , אלא עקירתה משורש של הדת היהודית מכל שכבות האומה בארץ ישראל וחיסול כל שריד ואופי יהודי גם בקרב המוני האיכרים של יהודה . יש גם להצביע על כך שרובה המכריע של האומה נמצא במחצית הראשונה של המאה השנייה לפני הספירה בשלטון הקלוקי , ושלא רק בארץ ישראל וסוריה שלט אנטיוכוס אלא גם בבבל . אף על פי שאין כל רמז לרדיפת הדת היהודית בבבל , יכלה אפשרות כזו להתעורר בהמשך הזמן . אמנם יהודים חיו גם מחוץ לגבולות ממלכתו של אנטיוכוס , בעיקר במצרים , אבל גם באסיה הקטנה ובחלקים אחרים של העולם ההלניסטי . אולם יש לפקפק בכך אם היה כבר בתקופה זו לריכוזים יהודיים אלה שמחוץ לממלכה הסלרקית די עוצמה רוחנית ובסיס כמותי כדי להבטיח את המשך קיומה של היהדות במקרה של כיליון שהיה צפוי לאומה ביהודה בשל ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור