"המלך שלרו ספרים בידי מלאכים לירושלים ולערי יהודה ללכת אחרי חוקים זרים לארץ?...? ולהקריב חזירים ובהמות טמאות?— "...? כך תואר בספר מקבים א חלק מגזירות הדת של אנטיוכוס. בתמונה נראה קטע ציור על קערה יוונית משנת 500 לפני־הספירה, לערך, המתאר העלאת קורבן רוזיר.