ממול: פסלון חרס של האלה אפרוךיקי, שנתגלה במערה בהר הכרמל, התקופה ההלניסטית. למעלה?-.? שבר הרמה עשוי ש?ש, מתל דאר. תפקיד ההלמה היה לשמור על הבית, על הגן ועל הדרכים.