?: ^^^^^? רצפת פסיפס מן התקופה החשמונאית מבית־מרחץ שנתגלה בסמוך לארמון החורף ביריחו. למטה: תבליט אבן מקצר אל־עבד, שבעבר־הירדן המזרחי. ממול: ציור קיר שנחשף באחד מחדרי ארמון החשמונאים ביריחו.