מימין למעלה: קבר בני חזיר בירושלים, סוף המאה הרביעית או ראשית המאה השלישית לפני־הספירה. מימין למטה: קבר יסון בירושלים, ראשית המאה הראשונה לפני־הספירה. למעלה: מטבע מימי מתתיהו אנטיגונוס ועליו — מנורה. למטה: מטבע מאלכסנדריה. בצדו האחד — נשר; ובצדו האחר — דיוקנו של תלמי הראשון.