משמאל: פסל ברונזה הלניסטי, כנראה של הרקלס. למעלה?-.? בקבוקי בושם מחרס מן התקופה ההלניסטית, תל דאר.