למעלה: נרות חרס הלניסטיים מתל ז־אר. למטה: כלי־חרס זעירים שנמצאו בחפירות תל דאר. ממול: מטבעות (פרוטות) ברונזה חשמונאייס. ?:3-1? מטבעות אלכסנדר ינאי ועליהם עוגן וכוכב, ולצדם הכתובת "יהונתן המלך" בעברית, ובצד השני — "של אלכסנךר המלך" ביוונית. ?:4? פרוטת ברונזה של אלכסנדר ינאי, ועליה פרח שושן, והכתובת העברית?.-? "יהונתן המלך?110-5 ."? פרוטות ברונזה של יוחנן הוךקנוס השני ויהודה אריסטובולוס השני. עליהם — צמד קרני שפע ורימון בצד אחד, וכתובת עברית בצד השני: "יהוחנן (או יהודה) הכהן הגדול וחבר היהודים?;11