קנקנית ז־מויית אמפורה יוונית, המאות השנייה-הראשונה לפני־הספירה.