א^כסוןךר מולןדון בקרב איסוס. פרט מתוך רצפת פסיפס שנחשפה בפומפיי, העתק רומי של ציור יווני מן התקופה ההלניסטית.