גזירות הדת

גזירות הדת ביזת המקדש שנות מלחמתו של אנטיוכוס במצרים היו גם שנים הרות גורל ביהודה . לפני יציאתו למצרים ביסס אנטיוכוס את שלטונו של ? נלאוס ביהודה , ומנלאוס — בתוקף המסיבות , תלותו המוחלטת במלך וחוסר אחיזתו באומה היהודית — גילה כלפיו נאמנות מוחלטת ושימש כלי שרת למדיניות המלך , תהיה אשר תהיה . עם שובו ממסעו הראשון למצרים בסתיו 169 לפני הספירה , התנפל אנטי 1 כוס על המקדש ובזז את אוצרותיו . הוא לקח אתו את מזבח הזהב , את מנורת התמיד , את שולחן המערכת ואת הפרוכת , את כפות הזהב , את הקשוות ואת המזרקות — למעשה את כל כלי המקדש . שוד המקדש בוצע ללא כל התגרות מצד היהודים . כך עולה לא רק מן ההרצאה שבספר מקבים א , אלא גם מן המסורת ההיסטוריוגראפיה היוונית , התלויה בפולינךוס . זו מציינת את העובדה שאנטיוכוס התקיף ללא הצדקה את היהודים בעלי בריתר , מפני שהיה זקוק לכסף ( מסורת זו שהשתקפה בספרי היסטוריונים יוונים שונים התלויים בפוליביוס השתמרה בדברי יוסף בן מתתיהו , נגד אפיון , ב , . ( 83 על אנטיוכוס במצרים נאמר ששדד שם את רוב המקדשים . אין אפוא לראות בשוד המקדש בירושלים פעולה יוצאת דופן בהתנהגותו של אנטיו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור