ירושלים ההלניסטית; כותרת יונית בסגנון הלניסטי, מממצאי החפירות ברובע היהודי בירושלים. יחד עמה נמצאו כמה חוליות של עמוד. היא מצטיינת בגילופה המעולה. עמודים וכותרות בטיב זה ובגודל זה אופייניים בדרך־כלל למקדשים, אך טיבם בירושלים לא נודע.