החינוך הגימנסיאלי שהובא גם לירושלים כלל בראש־וראשונה אימונים גופניים. בציורים שולבו ענפי ספורט שונים — כולם לקוחים מציורי כדים יווניים.