הקמת הגימנסיון בירושלים היתה מהפכה בחיי העיר. זך זהב עשוי בדמות זר ששמו על ראשי המנצחים במשחקי הספורט. אלכסנךריה, המאות הרביעית-השלישית לפני־הספירה.