ראשית ימי אנטיוכוס אפיפנס והתמורות במשטרה של ירושלים; ייסוד הגימנסיון

ראשית ימי אנטיוכוס אפיפנס והתמורות במשטרה של ירושלים ; ייסוד הגימנסיון מעמדו של הליודורוס סלוקוס הרביעי מצא את מותו בסתיו של 175 לפני הספירה ( ראשית ספטמבר , לפי כרוניקה בבלית מן המוזיאון הבריטי , שהתפרסמה ב ;( 1954 לפי המקור היווני העיקרי שבידינו הדן במותו של סלוקוס ( אפינוס _ מאל ? סמ ריה ) נרצח המלך כתוצאה מקשר של הליודורוס . אך אפשר שגרסה זו על הרצח היתה רק ביטוי של תעמולה עוינת , כיוון שגם הכרוניקה הבבלית הדנה במאורעות מדברת רק על פטירתו של סלוקוס , והוא הדין גם בכתובת מאתונה , המתארת את עלייתו של אנטיוכוס , ובספר מקבים ב . מכל מקום , הליודורוס יצא תחילה נשכר עיקרי ממותו של סלוקוס , שכן השלטון עבר למעשה לידו . סלוקוס השאיר אחריו שני בנים ; הגדול שבהם , ךמטריוס , נשלח בתור בן ערובה לרומא במקומו של אנטיוכוס אחי סלוקוס , ואילו הבן השני של ק לרקוס , שנקרא אף הוא אנטיוכוס , היה עדיין ילד . אילו היה ח ליודורוס נוטל לעצמו בגלוי את כתר המלכות , היה מעורר ללא ספק התנגדות מוחלטת מצד כל תושבי הממלכה . לכן הגיע להסדר הרצוי לו ביותר בתנאים הנתונים , דהיינו שאנטיוכוס הילד הוא שיוכתר למלך ואילו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור