ימי זוהר של מלכות בית סלוקוס. לאחר :צחתו על התלמים במלחמה הסורית החמישית היה אוןטיוכוס השלישי האדיר נין מלכי המזרח, והממלכה כללה אז ^טרוים רבים יותר מאשר בתקופה כלשהי לאחר־מכן. בתמונה נראה אנטיוכוס בהעתק שיש רומי של פסל הלניסטי.