כיבוש ירושלים בידי אנטיוכוס השלישי "הגדול" ואישור הזכויות של יהודה

כיבוש ירושלים בידי אנטיוכוס השלישי "הגדול" ואישור הזכויות של יהודה יהודה עברה את כל תהפוכותיה של המלחמה הסורית החמישית . היא נכבשה יחד עם כל ארץ ישראל בימי אנטיוכוס בהסתערות בשנת 202 לפני הספירה , נכבשה בחזרה בהתקפת הנגד של מקוסם ושוב נכבשה על ידי צבאות אנטיוכוס לאחר נצחונו במערכת הבנ ? ס . ירושלים היהודית עדה היתה למצור הממושך ששם צבא א ? טיוכוס על חיל המצכ התלמי במצודת ירושלים עד לכניעתו . הסבל שנגרם ליהודה בכלל ולירושלים בפרט היה רב ביותר . אוכלוסיית העיר נידלדלה , רבים מבניה נפוצו לכל עבר , רבים גם נכבשו לעבדים ואף בנייני המקדש ניזוקו . לאחר הכיבוש הסופי בידי אנטיוכוס נזקקו העיר והמקדש לשיקום יסודי . נראה שבמשך המלחמה נתפלגה האוכלוסיה היהודית לסיעה סלוקית ולסיעה חלמית . לפחות בשלב הסופי של המאורעות עשו רוב תושבי ירושלים יד אחת עם אנטיוכוס השלישי וסיפקו צידה לצבאו . הגרוכדה יצאה לקראתו ובייחוד סייעו היהודים במצור על חיל המצב התלמי במצודת העיר . ראשי המצדדים בשלטון התלמי מקרב היהודים נמלטו מצרימה . בימי המלחמה הסורית החמישית תומכי בית ' - ? ? ? י  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור